Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na rok szkolny 2021/22 została przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży w budowaniu kompetencji i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Stąd hasło kampanii – „Nie czas na nudę!” – która ma wspierać młode pokolenie w ponownym odnajdywaniu się w realnym świecie i w powrocie do równowagi.

Cele kampanii

  • budowanie umiejętności i rozwijania kompetencji radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy,
  • wyzwalanie pozytywnych emocji, czyli niwelowanie szkód psychicznych związanych z ograniczeniami nałożonymi w związku z pandemią,
  • nabywanie umiejętności zagospodarowania wolnego czasu, promocja aktywnego trybu życia,
  • ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych) będących wynikiem izolacji społecznej (rówieśniczej),
  • wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych,
  • edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Cele dodatkowe

  • integracja zespołów klasowych,
  • poznawanie swoich uczniów przez nauczycieli,
  • wspieranie pozytywnych wyborów życiowych,
  • kształtowanie zdrowych nawyków życiowych.