Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

2 października - w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy, obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w tym roku obchodzone po raz ósmy.

Na co dzień, w rodzinie, w pracy, powinno się unikać wszelkiej przemocy fizycznej i psychicznej. Gdy doświadczasz przemocy w rodzinie, nie możesz tego ukrywać. To nieprawda, że przemoc skończy się sama. Przemoc jest nie tylko wtedy, gdy są widoczne ślady pobicia. Nie trzeba mieć siniaków, ani złamanych kości by być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie, a czasami nawet bardziej. Masz prawo do życia z poczuciem bezpieczeństwa. Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy jest Twoim dniem, ale również każdy następny powinien być tak samo dla Ciebie radosny i bezpieczny.

W tym Międzynarodowym Dniu bez Przemocy pochylmy się nad swoim zachowaniem i postarajmy się uświadomić sobie, w jaki sposób sami jesteśmy agresywni wobec siebie i względem innych. To, jaki będzie świat zależy od nas samych.

Czym jest przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną.

Formy przemocy

 • przemoc fizyczna - jeśli ktoś cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,
 • przemoc psychiczna - jeśli ktoś cię obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje twoje działania, stale krytykuje,
 • przemoc seksualna - jeśli ktoś cię molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,
 • inne zachowania - na przykład jeśli ktoś, od kogo jesteś zależny, pozbawia cię opieki, której potrzebujesz, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków.

Gdzie sięgać po pomoc w sytuacjach zagrożenia jednostki pomocy?

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach (tel. +48 32 43 15 975; https://profilaktyka.opsczerwionka.pl/),
 • Punkt informacyjno-konsultacyjny w Czerwionce-Leszczynach (II piętro, ul. Wolności 2A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny),
 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
 • Policja,
 • 800 100 100 - telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci,
 • 116 111 - telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
 • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
 • 116 000 - całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka,
 • 800 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”,
 • 800 676 676 - Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • 116 123 - Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym,
 • 800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • +48 22 635 93 92 - telefon grupy edukatorów seksualnych „PONTON”,
 • 800 280 900 - telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele,
 • 800 70 22 22 - Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego,
 • 800 108 108 - Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich.

Plakat informacyjny dot. Międzynarodowego Dnia bez Przemocy (2 października)