Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Zgodnie z zapisami „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2022-2025”, podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe na działania przewidziane w programie są zobowiązane do pisemnego złożenia prośby o finansowanie lub dofinansowanie danego przedsięwzięcia do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym działaniem).

Do pisma należy na przykład załączyć program profilaktyczny lub wychowawczo-profilaktyczny, plan pracy będący podstawą do działań profilaktycznych, zgodnych z "Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2022-2025”.

Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach został powołany zespół, który ocenia zasadność finansowania lub dofinansowania proponowanych działań. Podmiot, który otrzymał wsparcie finansowe zobowiązany jest do przedłożenia prawidłowo opisanej faktury, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Złożenie pisma nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego.