Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Konferencja inauguracyjna „Tygodnia Profilaktyki Uzależnień 2023”

11 września w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się konferencja inauguracyjna „Tygodnia Profilaktyki Uzależnień 2023” pn. “Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży“ skierowana dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli oraz przedstawicieli innych instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą, w tym trenerów młodzieżowych klubów sportowych. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach we współpracy z Instytutem Nowej Kultury w Warszawie i odbyło się pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego.

Celem konferencji było upowszechnienie rekomendacji w zakresie profilaktyki alkoholowej dla szkół, ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz klubów sportowych tak, by dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy oraz trenerzy mieli dostęp do najlepszych rozwiązań w dziedzinie ograniczania picia alkoholu wśród młodych ludzi będących pod ich opieką. Rekomendacje zostały opracowane w ramach międzynarodowego projektu badawczego “FYFA - Focus on Youth, Football and Alcohol”.

„Od wielu lat prowadzimy różnorodne działania profilaktyczne skierowane do młodzieży z terenu Gminy i Miasta. Dziś, dzięki pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujemy kolejne ważne przedsięwzięcie - otwieramy Tydzień Profilaktyki Uzależnień. Mówiąc o uzależnieniu, najczęściej myśli się o nałogach dotyczących alkoholu i papierosów. Współcześnie jednak w działaniach profilaktycznych kłaść należy także duży nacisk na uzależnienia behawioralne, np. uzależnienie od mediów, od drugiego człowieka, czy liczne uzależnienia od wykonywania określonych czynności. O tych współczesnych zagrożeniach rozmawiamy z młodymi ludźmi przez cały rok” - wyjaśniała Aleksandra Chudzik, Pełnomocnik ds. społecznych.

„Każde dziecko narażone jest na uzależnienie. Może to być nadużywanie internetu, telefonu, substancji psychoaktywnych czy napojów energetycznych. Naszym zadaniem jest chronić uczniów, dlatego we wrzeniu, już na początku roku szkolnego, organizujemy tę ważną konferencję” - dodała Aneta Chojnacka z Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Na zdjęciu uczestnicy konferencji inauguracyjnej "Tygodnia Profilaktyki Uzależnień 2023"

Swoje prelekcje podczas konferencji wygłosili:

  • Katarzyna Michalska, Kierownik Działu Programów Lokalnych i Przeciwdziałania Przemocy Domowej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom - „Aktualne wyzwania w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”,
  • Robert Frączek, Dział Profilaktyki i Edukacji Publicznej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom - „Dlaczego warto sięgać po rekomendowane programy profilaktyczne?”,
  • dr Jakub Kołodziejczyk, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Sophia” - „Profilaktyka zachowań ryzykownych a sport - szanse i zagrożenia”,
  • Mateusz Terlikowski, dyrektor Instytutu Nowej Kultury - „Rekomendacje dla klubów sportowych”,
  • Paweł Filipczak, wicedyrektor Instytutu Nowej Kultury - Współpraca samorządów lokalnych w zakresie podnoszenia jakości i skuteczności realizowanych programów profilaktyki uzależnień - Porozumienie „skuteczny samorząd-efektywna profilaktyka”.

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

12 września 2023 r. w Zameczku w Leszczynach odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców i sprzedawców prowadzących detaliczny i gastronomiczny obrót napojami alkoholowymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Zakres szkolenia obejmował interpretację oraz omówienie obowiązujących aktów prawnych dotyczących sprzedaży alkoholu oraz przestrzeganie prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia oraz nietrzeźwym. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z elementami i technikami skutecznej asertywnej odmowy sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.

Na zdjęciu materiały oraz ulotki dot. odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych

Tego samego dnia, zorganizowano również szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych z naciskiem na kontrolę oświadczeń o wysokości obrotu napojami alkoholowymi.

Szkolenie obejmowało w szczególności:

  • akty prawne u podstaw kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
  • podstawy podejmowania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy polegającej na sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych,
  • czynności podejmowane w przypadku stwierdzenia naruszeń i inne.

Miasteczko ruchu drogowego w Szczejkowicach

13 września 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach zorganizowano festyn profilaktyczny pod nazwą „Miasteczko ruchu drogowego”.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach zadbali o edukacyjny charakter festynu - przeprowadzali pogadanki i quizy z dziećmi, rozdawali ulotki i gadżety profilaktyczne, zwracali uwagę na najważniejsze problemy młodych mieszkańców, które mogą prowadzić do wielu niebezpiecznych uzależnień, np. uzależnienie od telefonu.

Na zdjęciu stoisko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach, w którym dzieci mogły otrzymać ulotki i gadżety profilaktyczne

Dzieci zostały uwrażliwione na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w szczególności jako uczestnika ruchu drogowego. Szczegółowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze udzielał dzielnicowy asp. Marcin Bogacz.

Na zdjęciu dzielnicowy asp. Marcin Bogacz informujący dzieci o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze

Alkogogle i refleksomierz umożliwiły dzieciom sprawdzenie, jak ważny jest trzeźwy umysł.

Na zdjęciu uczeń Szkoły Podstawowej w Szczejkowicach podczas jazdy na rowerze po miasteczku ruchu drogowego

Elementy profilaktyki przekazywane były dzieciom podczas zabawy, co jest najefektywniejszą formą przyswajania tej wiedzy. Wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego w dzielnicy Leszczyny przygotowali dla dzieci atrakcje, tj. malowanie twarzy, ogromne bańki mydlane, szczudła, chusta animacyjna. Wszystkie te atrakcje sprawiły, że dzieciom łatwiej było przyswoić trudne tematy związane z uzależnieniami.

Dziękujemy Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach Annie Jaksik za pomoc iżyczliwość przy organizacji działań profilaktycznych. Dzięki zaangażowaniu ze strony Szkoły i tamtejszej Rady Rodziców udało się połączyć dobrą zabawę z edukacją i profilaktyką.

Zajęcia profilaktyczne w Placówce Wsparcia Dziennego

14 września w Placówce Wsparcia Dziennego w dzielnicy Leszczyny zorganizowano zajęcia profilaktyczne pod nazwą „Stop uzależnieniom!”.

Wychowankowie placówki wzięli udział w pogadance mającej na celu eliminowanie i zmniejszanie czynników ryzyka oraz wzmocnienie czynników chroniących, które oddziaływują na dzieci i młodzież. Poruszono takie tematy jak: uzależnienie od e-papierosów, zagrożenia wynikające ze spożywania napojów energetycznych, nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych.

Zajęcia były okazją do przygotowania dzieci do Marszu profilaktycznego, który corocznie odbywa się na terenie naszej gminy.

Zajęcia profilaktyczne były prowadzone przez wychowawczynie Placówki Wsparcia Dziennego w dzielnicy Leszczyny.

Na zdjęciu dzieci uczestniczące w zajęciach profilaktycznych zorganizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego w dzielnicy Leszczyny

Finał "Tygodnia Profilaktyki Uzależnień 2023" - Marsz profilaktyczny

Tradycyjnie, na zakończenie „Tygodnia Profilaktyki Uzależnień” na terenie leszczyńskiego Zameczku został zorganizowany Marsz profilaktyczny pod hasłem „Stop uzależnieniom!”.

Na zdjęciu dzieci uczestniczące w marszu profilaktycznym zorganizowanym na terenie leszczyńskiego Zameczku

Transparentami oraz swoją obecnością uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach zamanifestowali konieczność przestrzegania przepisów prawa zawartych w:

Marsz profilaktyczny miał na celu przypomnieć wszystkim, jak niebezpieczne, szczególnie dla zdrowia dzieci i młodzieży, są używki takie jak alkohol, papierosy, e-papierosy, narkotyki, ale również uzależnienia behawioralne, między innymi nadużywanie telefonów, zaburzenia odżywiania, stres i depresja.

Na zdjęciu dzieci uczestniczące w marszu profilaktycznym trzymające w rękach hasła Stop uzależnieniom

Przemarsz zakończono symbolicznym wypuszczeniem w niebo balonów z hasłami profilaktycznymi.

Na zdjęciu organizatorzy marszu oraz dzieci uczestniczące w nim, którzy trzymają w rękach balony z hasłami profilaktycznymi


"Tydzień Profilaktyki Uzależnień 2023" jest współfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2022-2025.

Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach "Tygodnia Profilaktyki Uzależnień 2023" odbywały się pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego.