Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Dzień Dziecka, piknik, Dzień Sportu... - to doskonała okazja do podsumowania działalności profilaktycznej prowadzonej przez szkoły podstawowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2023 odbywającej się pod hasłem "Rosnę Zdrowo!”.

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Rducha w Bełku, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach oraz Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach dzielą się z nami wrażeniami z tych imprez, które z jednej strony dawały im mnóstwo świetnej zabawy, z drugiej zaś, przekazywały elementy profilaktyki.

Wydarzenia te miały charakter profilaktyczny poprzez:

  • edukację uczniów w zakresie zdrowego stylu życia, uwzględniającego takie obszary jak: zdrowe odżywanie, aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, dobre relacje szkolne oraz rodzinne,
  • promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków czy stosowania przemocy.