Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Bazując na wynikach Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów możemy zauważyć, że pomimo panującej pandemii, problem z zażywaniem dopalaczy i marihuany nie zniknął. Oczywiście zdecydowana większość uczniów (około 90% ogółu) deklaruje, że nigdy nie spróbowała jeszcze tych substancji, jednak badania pokazują jednoznaczny spadek tego wskaźnika związany bezpośrednio ze wzrostem wieku ankietowanych. Jest to oczywiście powiązane z naturalną potrzebą eksperymentowania, która pojawia się wraz z wejściem młodego człowieka w okres dorastania. Punktem wyjścia do skonstruowania tegorocznych materiałów edukacyjnych była kontynuacja profilaktyki prowadzonej w dwóch kierunkach jednocześnie, zgodnie z wytycznymi programu WHO „Wsparcie młodzieży w rozwoju” (HAT, Helping Adolescent Thrive), które wskazują na działania promujące zdrowie psychiczne i zapobiegające zaburzeniom wśród nastolatków.

W tegorocznych materiałach realizowane są jednocześnie dwie strategie: prewencja i promocja. Ta pierwsza ma prowadzić do unikania złego stanu zdrowia psychicznego. Ta druga polega zaś na wskazywaniu sposobów rozwijania i poprawiania samopoczucia młodzieży. Strategie te mają na celu zminimalizowanie ryzyka sięgnięcia przez młodego człowieka po substancje psychoaktywne (marihuana, dopalacze, inne narkotyki) jako sposobu na rozwiązanie swoich problemów.

Oba działania są kierowane jednocześnie do nastolatków i ich rodziców w celu poszerzenia ich wiedzy, a także do nauczycieli, którzy prowadząc zajęcia z uczniami, będą stwarzali okazję do utrwalenia wiedzy tudzież rozwojowych doświadczeń. Prewencja ma przede wszystkim ograniczać ryzyko powstania zaburzeń zdrowia u dorastającej osoby, kształtować umiejętności radzenia sobie z trudnościami
oraz poszerzanie wiedzy o prawidłowościach uczuć i zachowania. Promocja ma wskazywać konstruktywne ścieżki prowadzące do zdrowia oraz poszerzać wiadomości o zdrowym stylu życia, w tym radzeniu sobie z przeszkodami. Ma podkreślać różnorodne czynniki chroniące i umożliwiać im działanie.

Celami tegorocznej kampanii są przede wszystkim wzmacnianie i doskonalenie indywidualnych czynników chroniących, takich jak:

  • wysokie poczucie własnej wartości,
  • umiejętności regulacji emocji,
  • umiejętności radzenia sobie ze stresem,
  • umiejętności rozwiązywania problemów,
  • umiejętności interpersonalne,
  • umiejętności odmawiania przyjmowania substancji odurzających,
  • zdrowa dieta, aktywność fizyczna i higiena snu.