Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach:

 • Cymorek Celina - Przewodnicząca,
 • Depa Hanna,
 • Karaszewski Adam,
 • Majewski Marcin,
 • Mitura Waldemar,
 • Oparski Tomasz,
 • Pietrek Ireneusz,
 • Rasek Leszek,
 • Szwed Artur,
 • Szymura Krzysztof,
 • Świenty-Leśniak Anna.

Struktura organizacyjna

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach złożona jest z następujących Zespołów:

 • Zespół ds. postępowania dowodowego,
 • Zespół ds. przemocy w rodzinie i grup roboczych,
 • Zespół ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych,
 • Zespół kontrolny.

Schemat organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełni dyżur w każdy poniedziałek, wtorek i środa w godzinach od 16:00 do 18:00 oraz w czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00 pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Wolności 2A,
44-230 Czerwionka-Leszczyny,
tel. +48 32 43 15 975.

Komisja podejmuje czynności wobec osób nadużywających alkoholu:

 • przyjmuje zgłoszenia,
 • prowadzi rozmowy interwencyjno-motywacyjne,
 • sporządza wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
 • prowadzi rozmowy profilaktyczne,
 • udziela informacji w sprawach problemów alkoholowych,
 • wnioskuje do właściwych instytucji, np. Policji, OPS, o udzielenie dodatkowych informacji o zgłoszonych osobach,
 • opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży oraz ich ilości z uchwałami Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
 • dokonuje kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • bierze udział w działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz pracach grup roboczych.