Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Badania alarmują!

Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie jest jednym z bardzo istotnych problemów społecznych.

Wyniki ogólnopolskich badań ESPAD dotyczących używania alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną pokazują, że 80% piętnastolatków ma już za sobą próby picia alkoholu, a co drugi pije systematycznie alkohol, głównie piwo. Spożywanie alkoholu sprzyja podejmowaniu zachowań ryzykownych i w znaczący sposób zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się różnych problemów, jak wypadki, bójki, konflikt z prawem, nieplanowane kontakty seksualne, itp.

Polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18-go roku życia. Pomimo tego, trzech na czterech piętnastolatków (75,6%), którzy brali udział w wymienionych powyżej badaniach  ESPAD uważa, że zdobycie piwa jest łatwe! Dlatego tak ważne jest podejmowanie różnorodnych działań ograniczających dostępność alkoholu dla osób niepełnoletnich.

Kampania edukacyjna

Jedną z kluczowych strategii w tym zakresie jest edukacja sprzedawców. To od ich odpowiedzialności, wiedzy i umiejętności zależy ostateczna decyzja - sprzedać czy nie sprzedać alkohol młodemu klientowi? Sprawdzić dowód, czy nie sprawdzać? Bardzo często sprzedawcy nie mają wystarczająco odwagi, pewności siebie, aby sprawdzić dowód, być może wstydzą się poprosić dokument albo dla swojego spokoju nie robią tego. Tymczasem ich rola jest kluczowa w całym procesie sprzedaży alkoholu. Stawianie młodzieży granicy w dostępie do alkoholu wymaga szczególnej uwagi ze strony sprzedawców.

Dlatego w prowadzonej przez naszą Gminę kampanii edukacyjnej chcielibyśmy skupić uwagę na wzmocnieniu sprzedawców. Chcemy pokazać, że to oni stoją na straży prawa. Poprzez skojarzenie z  superbohaterami, którzy dysponują niezwykłymi mocami, podkreślamy rangę ich działań, to że robią coś ważnego i potrzebnego oraz chronią innych przed negatywnymi doświadczeniami. Poprzez ukazanie ich w ten sposób, chcemy wzmocnić ich odwagę i kompetencje a także poczucie odpowiedzialności, która na nich spoczywa.

Cel kampanii

Celem kampanii jest promowanie odpowiedzialnej postawy sprzedawców alkoholu, której przejawem jest kontrola dokumentów potwierdzających wiek młodych klientów. Na straży prawa – sprawdzam i chronię to nie tylko hasła kampanii, ale też program wyznaczający kierunek konkretnych działań.