Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Tradycyjnie, kwiecień jest miesiącem, w którym Placówka Wspacia Dziennego w Leszczynach, rozpoczyna kolejną edycję Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Tegoroczny temat kampanii to "Nie czas na nudę!".

W trakcie inauguracji działań kampanijnych omówiono ich tematykę. Odbyły się również pierwsze zajęcia, które miały na celu budowanie postawy nastawionej na komunikację. Komunikacja jest podstawową formą kontaktowania się z ludźmi, a okres pandemii i nauka zdalna ujawniły kolejne bariery.

Przeprowadzono także zajęcia profilaktyczne z rodzicami / opiekunami prawnymi wychowanków pt. "Zdrowi dorośli - Czas na zmianę", podczas których można było dowiedzieć się w jaki sposób rozwijać kompetencje społeczne.