Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Mimo rosnącej świadomości problemu, wiele dzieci i młodzieży nadal nie zgłasza doświadczeń związanych z przemocą rówieśniczą – zarówno w realnym, jak i wirtualnym świecie.

Często jest to spowodowane lękiem przed eskalacją sytuacji, poczuciem wstydu czy brakiem zaufania do dorosłych. Z tego względu niezbędna jest nie tylko edukacja uczniów na temat przemocy i jej skutków, ale również rozwijanie systemów wsparcia, które uczynią procedurę zgłaszania przemocowych sytuacji łatwiejszą i bezpieczniejszą dla wszystkich uczniów.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny przyłącza się do kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pn. "Przemoc boli".

Materiały poruszają temat przemocy rówieśniczej i będą wykorzystane między innymi w czasie zajęć w szkołach.